Over ons

Zonta Den Haag bestaat uit een actieve groep vrouwen en de gezamenlijke en persoonlijke betrokkenheid is groot.
Samen zetten we ons in met als motto: bouwen aan een betere wereld voor vrouwen en meisjes.

Zontaclub Den Haag

Zonta Den Haag is de oudste Zontaclub in Nederland en werd in 1964 opgericht. Voor het onderlinge contact is er veel aandacht en er is ruimte voor gedachtewisseling met elkaar. Er is respect voor elkaars mening, interesse in elkaars belevenissen en er wordt meegeleefd waar dat nodig is.

Elke eerste maandag van de maand komen we bij elkaar om samen te eten. We verdiepen we ons in verschillende
thema’s en nodigen sprekers uit om een thema toe te lichten. Ook onze eigen leden delen hun visie, ervaring en inzichten en vertellen over hun werk.

Onze leden hebben heel uiteenlopende functies en beroepen: van loondienst tot zelfstandige beroepsuitoefening en
van advocaat tot kunstenaar. Die diversiteit vinden we belangrijk.

We organiseren activiteiten zoals de jaarlijkse filmavond in het kader van internationale vrouwendag. En we vragen
aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes tijdens de wereldwijde campagne Orange the World in november.

Naast de actieve leden hebben we ook nog de Zilveren Zontians. Dit zijn oud-leden die minder actief zijn, maar die
zich nog altijd betrokken voelen bij Zonta.

Zonta International en Zonta Nederland

Zonta International is een wereldwijde organisatie met meer dan 26.000 leden in 1.100 Zonta-clubs in 63 landen. In 2019 vierden we ons 100-jarig jubileum en de mijlpalen die ons hebben gemaakt tot de organisatie die we vandaag zijn.

Zonta International werkt samen met organisaties en coalities die de visie van Zonta International delen in een wereld waarin vrouwenrechten worden erkend als mensenrechten en waarin elke vrouw haar volledige potentieel kan verwezenlijken. Door samen te werken met gelijkgestemde organisaties vergroot Zonta International haar bereik en impact om meer vrouwen en meisjes over de hele wereld in staat te stellen hun rechten te realiseren.

Zontaclubs in Nederland zijn verenigd in Zonta Nederland (Area 4). Zonta Nederland heeft een bestuur, en de
bestuursleden zijn door de Nederlandse clubs gekozen.

Zonta is neutraal en neemt geen politieke of religieuze standpunten in. Zonta is lid van de Stichting Interservice Nederland (SIN), en is vertegenwoordigd in de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR).

Doneren