Activiteiten

Zonta komt op voor gelijke rechten van vrouwen, biedt hulp aan kansarme vrouwen en stimuleert actieve deelname van vrouwen aan het maatschappelijke- en beroepsleven. Om dat te bereiken, houdt Zontaclub Den Haag zich bezig met: bewustwording en beïnvloeding, financiële ondersteuning, en steken we de handen uit de mouwen. Hieronder lees je wat we op deze gebieden doen.

Bewustwording en beïnvloeding

We willen mensen bewust maken dat de positie van vrouwen en meisjes beter kan en beter moet. Wij zetten ons daarom actief in voor de VN Women campagne Orange the World.
Dit is een jaarlijks internationale campagne om geweld tegen vrouwen en meisjes onder de aandacht te brengen. In Den Haag besteden we hier elk jaar veel aandacht aan. De actie start jaarlijks op 25 november met het oranje kleuren van bekende gebouwen, zoals het Haagse stadhuis en het Provinciehuis. Word ook #Medestander en teken mee: https://www.orangetheworld.nl/de-medestander-pledge/

Financiële ondersteuning

Jaarlijks organiseren wij activiteiten om geld in te zamelen voor projecten die de maatschappelijke positie dan wel het welzijn van vrouwen bevorderen. Zo organiseren wij jaarlijks tijdens Internationale Vrouwendag een druk
bezochte filmavond waarbij we geld inzamelen voor een lokaal goed doel. In 2024 was dat voor het Traject Veilig van de Haagse Stichting Yasmin. In de drie jaren daarvoor ging de opbrengst naar Voedselbank Haaglanden voor de aanschaf van menstruatieproducten. En tijdens Koningsdag verkopen we sieraden op de vrijmarkt. Leuk, gezellig en belangrijk want de opbrengst gaat naar een internationaal project om kindhuwelijken tegen te gaan.

De handen uit de mouwen

De Zontaleden zetten hun kennis en ervaring in om andere vrouwen te helpen. Een voorbeeld hiervan is het geven
van workshops die gericht zijn op de ontwikkeling van vrouwen. Dit hebben we onder meer gedaan voor de
vrouwen en Lichtpuntjes Mariahoeve en de meiden van Elance Academy.

Doneren